eStánok

Predplatné najčítanejších časopisov

Často kladené otázky

Pojem plávajúci rok sa používa z dôvodu, že každé predplatné je osobité a uzatvára sa na rôzne dlhé obdobie a v každom období je podľa harmonogramu jednotlivých vydaní aj rôzny počet vyjdených titulov. Príkladom sú dvojčísla. Vaše predplatné obdobie teda začína vždy špecifickým dátumom vyjdeného titulu a končí „plávajúco“ po odobraní príslušného počtu vydaní.
Darčeky sú nepravidelný príbal časopisov a je to obchodná aktivita našich inzerujúcich obchodných partnerov. Vzhľadom na rôzne veľkosti a predovšetkým hrúbky pribaľovaných predmetov sa častokrát nezmestia cez otvory na poštových schránkach a preto sa niekedy do schránok k Vám nedostanú. Predplatitelia majú výhodu zľavnenej ceny a poštovného zdarma.

Objednávky do zahraničia nám zabezpečuje partner:
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
STREDISKO PREDPLATNÉHO TLAČE
Uzbecká 4
P.O.BOX 164
820 14 Bratislava 214
Email: zahranicna.tlac@slposta.sk

V prípade ak si prajete titul objednávať na inú adresu, kontaktujte prosím zákaznícky servis a na Vašu žiadosť budeme reagovať zmenou adresy na doručenie.
Pri kúpe tlačeného predplatného je zaslanie SMS záväzné a nie je možné predplatné časopisu zrušiť a nárokovať si vrátenie peňazí späť. Cena predplatného vám bude stiahnutá z kreditu, resp. zahrnutá vo vašej faktúre za mobilné služby.
Áno, každý titul je možné objednať aj cez SMS, informácie nájdete priamo na zakúpenom titule v stánku, alebo kontaktujte naše distribučné oddelenie.